Nieuws

Uitstel CO2-registratieplicht zakelijk- en woon-werkverkeer naar 1 juli 2024

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Er is sprake van uitstel als gevolg van het uitgebrachte advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Dit heeft verder geen effect op het besluit zelf.

Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 werknemers of meer, verplicht om een aantal gegevens te rapporteren. Het gaat om vrijwel alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van de werknemers in Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt daarvoor een digitaal platform beschikbaar. Voor 2024 rapporteer je over een jaar of wanneer je gebruik maakt van het uitstel slechts over een half jaar. Je levert deze gegevens uiterlijk op 30 juni 2025 aan. In overleg met administratiekantoren en salarisverwerkers zal de PO-Raad in aanloop naar de registratieverplichting aanvullende informatie op de website zetten. 

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

Foto