Nieuws

Korting samenwerkingsverbanden bekend gemaakt

OCW heeft de hoogte van de korting op samenwerkingsverbanden met mogelijke bovenmatig publiek eigen vermogen gepubliceerd. In de definitieve regeling bekostiging 2023 is de verlaging van het bedrag per leerling voor zware ondersteuning verwerkt. Eerder had de minister al bekend gemaakt op welke manier ze de samenwerkingsverbanden met bovenmatig eigen vermogen gaat korten

De korting bedraagt:

  • In het primair onderwijs: € 13,50 per leerling (teldatum 1 februari 2022)
  • In het voortgezet onderwijs: € 12,50 per leerling (teldatum 1 oktober 2022).

Het bedrag per leerling voor de bekostiging van de zware ondersteuning bedraagt nu € 477,27 per leerling in primair onderwijs en € 781,39 in het voortgezet onderwijs. 

Compensatie

De samenwerkingsverbanden zonder bovenmatig eigen vermogen krijgen aanvullende bekostiging van het bedrag per leerling voor zware ondersteuning. De hoogte van de compensatie verschilt per samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden die door de korting onder de signaleringswaarde van het bovenmatige eigen vermogen komen, worden gecompenseerd tot maximaal deze signaleringswaarde.

De verwerking van korting en compensatie lopen gelijk verdeeld over de maanden oktober tot en met december 2023.

Leerling maakt een toets

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten