Nieuws

Nieuwe ABP-pensioenregeling gaat in per 1 januari 2027

Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en pensioenfonds ABP werken aan een overgang naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Eerder was het plan om in 2026 over te stappen. Het jaar extra is mogelijk aangezien demissionair minister Schouten de pensioenfondsen een jaar extra de tijd geeft om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren.

Het streven van sociale partners en ABP is om de nieuwe ABP-pensioenregeling zo spoedig mogelijk in te laten gaan. Uitstel blijkt in dit geval echter gewenst. Het is van groot belang dat de overstap naar de nieuwe ABP-pensioenregeling zorgvuldig en beheerst gebeurt. De onderhandelaars namens de veertien sectoren werken momenteel aan de nieuwe ABP-pensioenregeling. Het streven is om uiterlijk begin 2024 tot definitieve afspraken te komen. Hierna heeft ABP door het jaar uitstel voldoende tijd om de pensioenadministratie goed in te richten voor de overgang en daarna.

Wet toekomst pensioenen

Op 30 mei is de Wet toekomst pensioenen aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe regels gaan in per 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. Nadat sociale partners besloten hebben hoe de ABP-pensioenregeling eruit komt te zien, zal ABP deze pensioenregeling implementeren. Per 2027 zal ABP dan volledig onder de Wet toekomst pensioenen vallen. 

Toekomstbestendiger

In de onderhandelingen over de toekomstige ABP-pensioenregeling werkt de PO-Raad samen met andere verenigingen die de werkgevers van de decentrale overheden en het onderwijs vertegenwoordigen. Die samenwerking krijgt vorm in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

ZPW verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel een goede manier is om de knelpunten van het huidige stelsel weg te nemen en het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat deze arbeidsvoorwaarde meer wordt gewaardeerd en op langere termijn betaalbaar blijft. Daarnaast sluiten de wijzigingen in het pensioenstelsel goed aan bij de eigentijdse arbeidsverhoudingen die de ZPW-sectoren nastreven.