Aanpak Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als er een disbalans is tussen de eisen die het werk stelt aan een werknemer - de taakeisen - en de mogelijkheden die de werknemer heeft om dat werk goed uit te voeren - de regelmogelijkheden. Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben, bovendien ervaart iedere werknemer de druk anders.

Met de Manometer primair onderwijs breng je op eenvoudige wijze - individueel of in teamverband - in kaart hoe een onderwijsteam de zaken op orde heeft als het gaat om teamgericht werken en de balans tussen werkgeluk en werkdruk.

Werkdrukakkoord

De onderwijsvakbonden, het kabinet en de PO-Raad sloten in 2018 het ‘Werkdrukakkoord’. Er is extra geld beschikbaar voor één specifiek doel: het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs.

Signalen van werkdruk

Ga met elkaar in gesprek over de signalen van werkdruk op school. Mogelijke vragen daarbij zijn:

  • Ben je voldoende toegerust voor jouw werk?
  • Is ieders takenpakket duidelijk en zijn de verantwoordelijkheden goed belegd?
  • Is de hoeveelheid werk in een bepaalde periode behapbaar?
  • Is duidelijk wat de verwachtingen over de resultaten van het werk zijn?

Werken aan duurzame inzetbaarheid

In verschillende fases van de loopbaan kan een medewerker verschillende oorzaken van werkdruk ervaren. Daarom heeft de PO-Raad met de vakbonden in de cao afspraken vastgelegd voor zowel startende leraren als oudere leraren en schoolleiders.

Door medewerkers beter toe te rusten voor hun huidige en toekomstige taken, ervaren ze minder werkdruk. Dat vergroot hun duurzame inzetbaarheid. De afspraken zijn af te stemmen op individuele behoeftes.

leraren

Wat helpt?

Sociale steun van leidinggevende(n) en collega’s helpt. Maar ook ruimte om zelf taken in te plannen en de mogelijkheid om te professionaliseren.

Spreiding werk door 40-urige werkweek

In de cao zijn ook afspraken gemaakt om werk beter te spreiden over het jaar en daarmee piekbelasting te verminderen. Het overlegmodel creëert ruimte voor leraren, schoolleiders en schoolteams om het werk anders in te richten en werkdruk te verminderen. Het werk kan zo beter worden afgestemd op de behoefte van de school en haar medewerkers.

Verminderen van regels

Regels zijn nodig, maar teveel - of onduidelijk - regels leiden tot hoge werkdruk en belemmeren de kwaliteit van onderwijs. Tijd, geld en energie zouden eigenlijk gericht moeten worden op het geven van goed onderwijs. 

Toch blijken scholen en docenten meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is. Dat komt vooral omdat niet duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Als we deze onduidelijkheden inventariseren, openbaar maken en uitleggen, kan de ervaren regeldruk afnemen.

Slimmer werken met ICT

Tot slot kun je ook ICT inzetten om iets te doen aan de werkdruk op school.

Meer informatie over de werkdrukmiddelen