Nieuws

Algemeen Dagblad: 'Kinderen op de basisschool moeten minder les krijgen'

In het Algemeen Dagblad zwengelen de PO-Raad en onderwijsbonden de discussie aan of leerlingen minder les zouden moeten krijgen. Vergeleken met de landen om ons heen, krijgen leerlingen in Nederland namelijk veel les en staan leraren veel uren voor de klas: Van groep 1 tot en met groep 8 zitten zij ruim 7500 uur op school.

Een vermindering van die urennorm kan de werkdruk voor leraren en ander personeel omlaag brengen en daarmee ook een oplossing bieden voor het lerarentekort, is de gedachte. De PO-Raad en bonden riepen minister Arie Slob (Onderwijs) daarom eerder deze week op hiernaar onderzoek te doen. Kan de urennorm omlaag zonder dat aan onderwijskwaliteit wordt ingeboet?

De tijd is rijp om deze discussie te voeren, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in de krant. Afgelopen winter zagen scholen zich soms genoodzaakt klassen naar huis te sturen bij gebrek aan leerkracht. Een vierdaagse lesweek (als noodoplossing voor zeven weken per jaar wettelijk toegestaan) werd in zo'n geval ad hoc ingevoerd. Door juist vooraf na te denken over het aantal lesuren, voorkom je dat willekeurig dagen uit een rooster moeten worden geschrapt en essentiele lesstof niet aan de orde komt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten