Nieuws

Nieuwe landelijke beroepscommissie ingesteld

Er komt één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en zal naar verwachting per 1 januari 2017 operationeel zijn. De sociale partners hebben in de onderhandelaarsakkoorden voor de nieuwe CAO PO en CAO VO afgesproken dat een dergelijke beroepscommissie zou worden ingesteld. Deze afspraken zijn inmiddels verankerd in de nieuwe cao’s.

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken, werd een selectiecommissie gevormd waarin zowel de bonden als de sectorraden zitting hadden. Deze selectiecommissie heeft na een zorgvuldig proces op 19 juli jl. een advies uitgebracht aan het bestuur van de PO-Raad en VO-raad. De besturen van de sectorraden hebben dit advies op 21 juli jl. overgenomen. De nieuwe landelijke beroepscommissie wordt hiermee ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De verwachting is dat de commissie per 1 januari 2017 operationeel zal zijn. De PO-Raad zal u hier via deze website nader over informeren. De commissie zal zich bezighouden met o.a. het toetsen van disciplinaire maatregelen en bezwaren tegen overplaatsing. De commissie oordeelt niet over ontslagzaken; deze worden door het UWV dan wel door de kantonrechter behandeld.

Downloads

127.17 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten