Wat moet ik weten en regelen als ik iemand in dienst neem met een arbeidsbeperking?

Met de banenafspraak moeten werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aannemen. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er zijn verschillende manieren om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Je kunt iemand in loondienst nemen, personeel inhuren en/of producten of diensten inkopen bij leveranciers. We zetten de belangrijkste informatie op een rij.

Medewerkers in loondienst

Als je een medewerkers met een arbeidsbeperking in loondienst hebt, telt deze mee als resultaat op de banenafspraak voor jouw organisatie. Om erachter te komen hoeveel medewerkers met een indicatie Banenafspraak je in loondienst hebt, ben je in ieder geval aangewezen op het Werkgeversportaal van UWV. Soms ben je daarnaast aangewezen op de administratie van de gemeente waarin de betreffende medewerker woont. Als je op het Werkgeversportaal het loonheffingsnummer van jouw organisatie invult, krijg je te zien welke medewerkers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Om hun privacy te beschermen, krijg je enkel het Burgerservicenummer van de medewerkers te zien. Je zult vervolgens in de administratie van jouw organisatie moeten nagaan voor hoeveel uur een medewerker is aangenomen en hoe lang hij/zij al in dienst is.

Het is belangrijk om de gegevens in het Werkgeversportaal regelmatig te controleren, UWV werkt deze gegevens periodiek bij.

Bij het inwerkingtreden van de quotumregeling betaal je als werkgever met meer dan 25 medewerkers een ‘inclusiviteitsopslag’. Je betaalt die opslag over het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon) van al jouw medewerkers. Banen van medewerkers met een indicatie banenafspraak kunnen door jouw organisatie worden meegeteld als gecreëerde banen. Als werkgever ontvang je voor deze banen een bonus in de vorm van verhoogde loonkostensubsidie (LKS). Ook medewerkers die niet het volledige jaar in dienst zijn geweest worden meegeteld, er wordt namelijk met verloonde uren gerekend.

nieuwe medewerker

Ingehuurde medewerkers

Wanneer je personeel met een arbeidsbeperking inhuurt, tellen deze mee voor de banenafspraak van alle werkgevers in Nederland. Wanneer je personeel inhuurt, kun je hun gegevens niet altijd terug vinden in het Werkgeversportaal. Medewerkers die middels een detachering in jouw organisatie werken, zijn terug te vinden in het Werkgeversportaal. Om erachter te komen of de medewerkers die je inhuurt in het doelgroepregister zijn opgenomen, kun je navraag doen bij de uitlenende partij. Spreek met de uitlenende partij af dat je regelmatig een overzicht van de gewerkte uren door medewerkers uit de doelgroep ontvangt, bijvoorbeeld per kwartaal.

Bij het in werking treden van de quotumregeling kunnen banen die vallen onder ‘inhuur’ worden opgevoerd als gecreëerde banen. Dit geldt niet specifiek voor jouw eigen organisatie. Hierover dien je afspraken te maken met de uitlenende partij.

De uitlenende partij ontvangt voor deze medewerkers een bonus (verhoogde loonkostensubsidie) maar betaalt geen inclusiviteitsopslag. Spreek daarom met de uitlenende partij gezamenlijk af hoe je, bij ingang van de quotumregeling, om wenst te gaan met de bonus die de uitlenende partij ontvangt en de inclusiviteitsopslag die jij betaalt.

Werk uit inkoop

Je kunt ook werk creëren voor mensen met een arbeidsbeperking door hierover afspraken te maken met jouw leveranciers, bijvoorbeeld met de organisatie die groenonderhoud rond gebouwen uitvoert. Zo spreekt je bijvoorbeeld af dat de partij die het groen onderhoudt, het werk rond jouw gebouwen laat uitvoeren door een team waarin iemand met een arbeidsbeperking werkt. De banen die je realiseert door middel van inkoop, tellen mee voor de landelijke aantallen voor de Banenafspraak. Omdat de leverancier in het geval van inkoop van diensten en producten werkgever blijft, kan alleen hij in het Werkgeversportaal inzien welke medewerkers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Spreek daarom met jouw leveranciers af dat je regelmatig een overzicht ontvangt van de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking bij door jou ingekochte diensten, producten of werken.

Bij het in werking treden van de quotumregeling kunnen banen die vallen onder ‘inkoop’ worden opgevoerd als gecreëerde banen. Dit kan echter niet specifiek voor jouw eigen organisatie. De leverancier ontvangt voor de medewerkers uit de doelgroep die de opdracht/dienst uitvoeren een bonus (LKS), en betaalt een inclusiviteitsopslag. Spreek daarom met jouw leveranciers af hoe je, bij ingang van de quotumregeling, om wenst te gaan met de bonus die de uitlenende partij ontvangt en de inclusiviteitsopslag die jij betaalt.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidsbeperking, staat in het artikel Iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Hierin staat onder meer informatie over inschaling en het bepalen van de loonwaarde.