Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Om verschillende redenen melden maar weinig scholen hun zorgen bij Veilig Thuis, waardoor tijdige hulp voor veel kinderen uitblijft.

De PO-Raad wil samen met een aantal andere landelijke organisaties dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt, zodat er snel actie ondernomen kan worden. De verbeterde meldcode kan daarbij helpen. Want alleen als kinderen zich veilig voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Scholen en hun besturen spelen daarbij een cruciale rol, niets doen is geen optie.

Een gezamenlijke beweging tegen kindermishandeling

De Beweging tegen kindermishandeling is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs.

Wat doet de Beweging?

  1. Bewustwording creëren over wat je als onderwijsprofessional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling.
  2. De handelingsvaardigheid en –bereidheid bij onderwijsprofessionals vergroten.

Dit wil de Beweging bereiken door de aanwezige informatie gebundeld beschikbaar te maken en door het delen van voorbeelden uit de praktijk.

Verbeterde meldcode

Een belangrijk doel van de Beweging is zorgen dat de verbeterde meldcode gaat leven bij professionals op de werkvloer, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling minder vaak gemist worden. Alleen als signalen structureel gemeld worden, kan Veilig Thuis haar functie als radar waarmaken. Scholen zijn een schakel in de keten.  

De verbeterde meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1:   In kaart brengen van signalen
Stap 2:   Overleggen met collega en/of (anoniem) raadplegen van Veilig Thuis
Stap 3:   Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4:   Wegen (per 1 januari 2019: a.d.h.v. vijf afwegingsvragen)
Stap 5:   Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

In het afwegingskader staat beschreven welke situaties de veiligheid van de gezinsleden zodanig bedreigen dat de melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Hiermee wordt melden minder vrijblijvend.

Bekijk hier de animatie over de verbeterde meldcode.

Vragen?

Voor vragen over de Beweging tegen Kindermishandeling, neem contact op met Hermien Jacobs (info@hermienjacobs.nl; 06-23700004)

Meer info

Informatie over kindermishandeling voor professionals in kinderopvang en onderwijs.

Cijfers

Hoe vaak komen de verschillende vormen van kindermishandeling in Nederland voor?

Vraag en antwoord

Document met vragen en antwoorden over de meldcode kindermishandeling door het ministerie van VWS.

Factsheets

Deze factsheets, ontwikkeld door het ministerie van VWS, helpen professionals bij het signaleren van specifieke vormen van geweld.

Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Nationaal meerjarenprogramma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Pilot Handle with Care

Politie informeert school meteen na een ingrijpend geweldsincident thuis, zodat een kind op school extra steun krijgt. 

Magazine Veilig

Inspirerende verhalen, gesprekstips voor leerkrachten en alles over de meldcode.

Video's Centrum Seksueel Geweld

Speciaal voor leraren in het po heeft het Centrum Seksueel Geweld een aantal video's ontwikkeld. 

Gesprekshandreiking kindermishandeling

Hoe praat je over kindermishandeling binnen jouw school, organisatie of gemeente? Handige tips en gespreksstarters in deze handreiking.