Nieuws

Week tegen Kindermishandeling van start

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor de aard en omvang, maar vooral voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Zo kunnen steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. Dit vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling.

Beweging tegen Kindermishandeling

De Beweging tegen Kindermishandeling, waar ook de PO-Raad deel van uitmaakte, heeft zich tussen november 2016 en december 2020 ingezet om kindermishandeling terug te dringen. Zo is er gewerkt aan een vroegtijdige signalering op scholen en kinderopvang en een bijpassend afwegings- en handelingskader van de meldcode, maar vindt er ook structureel overleg plaats met ketenpartners over het signaleren van en reageren op (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Producten voor scholen

De Beweging tegen Kindermishandeling heeft ook een aantal producten opgeleverd die bruikbaar zijn voor scholen. De Week tegen Kindermishandeling is een goed moment om deze en andere belangrijke producten onder de aandacht te brengen. Download het overzicht van opbrengsten en producten in de infographic.

Over de Week tegen Kindermishandeling

De week tegen Kindermishandeling vindt plaats tussen 15 november en 21 november 2021. In deze week worden ervaringen gedeeld en wordt gekeken naar wat heeft geholpen, hoe dat komt én wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vinden diverse activiteiten plaats tijdens de Week. De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Meer info vind je op de website.

Over de Beweging tegen Kindermishandeling 
De Beweging tegen Kindermishandeling zette zich tussen november 2016 en december 2020 in om de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren en te verankeren in het onderwijs, kinderopvang en ouderorganisaties. Het was een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. 


 

Downloads

PDF, 198.3 kB