Nieuws

Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Met dit nieuwe online informatie-instrument hebben schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe ze ervoor staan.

Bovendien kunnen ook andere geïnteresseerden de Benchmark PO&VO raadplegen om inzicht te krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. De komende jaren werken de po- en vo- sector aan de doorontwikkeling van de benchmark.

Betrouwbare data

De ontwikkeling van een benchmark komt voort uit de wens van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en om het verhaal van de sector beter te vertellen. En dit op basis van betrouwbare data uit bestaande bronnen zoals DUO en CBS.

Groeiend inzicht

De Benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In de loop van 2021 wordt dat uitgebreid met thema’s als onderwijskwaliteit en overhead. Zo geeft de Benchmark PO&VO groeiend inzicht in het bestuur in het funderend onderwijs.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “De besturen in het funderend onderwijs werken met publieke middelen aan het beste onderwijs voor leerlingen. Deze benchmark stelt schoolbesturen nog beter in staat om van elkaar te leren en dat komt het onderwijs en onze leerlingen ten goede.”

Vicevoorzitter van de PO-Raad, Anko van Hoepen: “Met deze openbare informatie op bestuursniveau zetten we een nieuwe stap in de transparantie van de sector. Schoolbesturen gaan samen voor goed onderwijs voor alle kinderen en willen de verantwoordelijkheid nemen het eerlijke verhaal van de sector zelf te vertellen. Ik zie ook uit naar de eerste sectorrapportage waarin we met ons eigen verhaal naar buiten treden.”

Hier vindt u meer informatie over de Benchmark PO&VO.

Aanbod informatieproducten

Met de unieke mogelijkheid voor schoolbesturen om relevante vergelijkingen te maken op basis van betrouwbare data, maakt de Benchmark PO&VO het gezamenlijk aanbod van informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad compleet. Naast de Benchmark over schoolbesturen kunnen geïnteresseerden voor informatie over scholen terecht op ‘Scholen op de kaart’ en voor sectorale cijfers op de ‘PO / VO in cijfers’ pagina’s.

Sectorrapportage

De po- en vo-sector werken ook aan sectorrapportages.. Hiermee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context. De eerste sectorrapportages zijn gepland kort na de Tweede Kamerverkiezingen.

Groepje kinderen overlegt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten