Nieuws

Inge Ambaum-Jordens: “Van een bestuurder mag je een bestuurdersbevoegdheid verwachten”

De pilot bestuurlijke accreditatie en beroepsprofiel is in volle gang. Elf bestuurders uit zowel het primair- als het voortgezet onderwijs nemen deel. Inge Ambaum-Jordens, lid van het College van Bestuur bij Stichting kom Leren is een van hen. Een gesprek over verantwoording afleggen, elkaar de maat nemen en het belang van zelfreinigend vermogen in de sector.    


Vooropgesteld: ik ben absoluut vóór accreditatie, zo trapt Ambaum af. ,,Dit zijn we verplicht aan onze maatschappelijke opgave. Als bestuurder ben ik verantwoording verschuldigd waar ik belastinggeld, naar eer en geweten, aan besteed. Ik vind het dan ook niet meer dan normaal dat je voor een bestuurder een bestuurdersbevoegdheid mag verwachten. Net als dat er een onderwijsbevoegdheid voor onze leraren is.’’   

Elkaar de maat nemen

Toch is Ambaum niet onverdeeld positief over de pilot. ,,Enerzijds begrijp ik de keuze voor een ontwikkelingsgerichte accreditatie. In het onderwijs draait het tenslotte om ontwikkeling, zowel van leerlingen als professionals. Maar wat mij betreft mag het nog wat steviger. De vraag is dan ook: moet je een ontwikkelvraag centraal stellen of moet je elkaar juist de maat nemen?”   

,,Doorgezaagd worden met moeilijke vragen over waar jouw lat ligt ten opzichte van de basis op orde en waarom jij vindt dat je aan die lat voldoet, niet voldoet óf juist ontstijgt. Om vervolgens te kunnen zeggen: jij bent geaccrediteerd en mag bestuurder zijn. Maar tegelijkertijd ook de vraag te stellen: wat neem jij mee om je de komende vier jaar te ontwikkelen op weg naar een volgend accreditatiemoment?”  

PO-Raad als keurmerk

Ambaum vervolgt: ,,als je lid bent van de PO-Raad dan heb je je zaken op orde. Dit betekent onder andere dat je geaccrediteerd bent en je de stukken publiceert die je moet publiceren. Trots zijn op het merk PO-Raad, als keurmerk. Wat mij betreft mag de vereniging daar best meer van worden.”     

,,In het huidige tijdsgewricht is de twijfel ontstaan of wij ons werk wel goed doen. Enerzijds kun je hier het nodige van vinden, maar anderzijds is het te makkelijk om naar buiten te kijken en te zeggen dat de ander het niet snapt. De vraag die we onszelf moeten stellen is: willen we ter verantwoording geroepen worden of willen we verantwoording afleggen? Kortom, hoe maken we beter inzichtelijk wat we doen?”   

,,Accreditatie biedt geen garantie, maar het laat wel zien dat we onze maatschappelijke taak serieus nemen. Het is een manier om verantwoording af te leggen aan de maatschappij, onze kinderen en onze collega’s dat wij ons werk goed doen.” 

Zuivere sector

,,Het mooie aan een pilot is dat er ruimte is. Niet alleen om uit te proberen maar ook voor persoonlijke inbreng. Zoals ik het zie zouden we in overweging moeten nemen om externe auditoren de accreditatiegesprekken te laten voeren, wellicht aangevuld met (oud) bestuurders. Al met al sta ik 100 procent achter accreditatie van bestuurders. Dit is een van de manieren om er samen voor te zorgen dat onze sector zuiver is én blijft.”

Lees ook de ervaringen van andere deelnemers aan de pilot en uit de ontwikkelgroep. Bijvoorbeeld het interview met Frits Hoekstra: ''Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep" en Dorien Sommers: "Van alleen complimentjes groei je niet"op de website van de VvOB. Of lees het interview met Alice Vellinga “Een grote winst dat het bestuurdersprofiel er nu ligt” op de website van de VO-raad. 

Over de pilot 

In september 2023 is de pilot van start gegaan. De VvOB, VO-raad en PO-Raad zijn de initiatiefnemers. Op de komende Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad in november stemmen de leden over het concept beroepsprofiel en bespreken ze de voorgestelde accreditatiesystematiek. Accreditatie maakt ook onderdeel uit van de Kwaliteitsagenda van het Impactteam Stelsel & Professionalisering.

foto van Inge

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten