Nieuws

Bestuurder Petra Krajenbrink: ,,Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument om de kwaliteit van je onderwijs te evalueren’’

Petra Krajenbrink werkt als bestuurder hard aan het organiseren van vruchtbare feedback in haar eigen organisatie. ,,Als je van je directeuren vraagt met alle partijen om je heen verantwoording af te leggen, vind ik dat je dat zelf ook moet doen.” Krajenbrink nam daarom deel aan een bestuurlijke visitatie. ,,Een waardevolle ervaring. Is mijn organisatie zoals ik denk dat die is? En zien anderen dat ook zo?’’

Als bestuurder van Stichting IJsselgraaf, met 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, nam Krajenbrink voorafgaand aan de visitatie deel aan het lerend netwerk voor bestuurlijke visitatie. Ze had niet gedacht dat de voorbereiding voor de visitatie zo intensief was. ,,Alleen de voorbereiding in het lerend netwerk was al waardevol”,  vertelt de bestuurder. ,,Het was goed om te zien dat er meerdere bestuurders met dezelfde vraagstukken rondlopen en om het daar dan samen over te hebben”. Bovendien was de voorbereiding belangrijk voor het verloop van de dag zelf. ,,Je kunt als bestuur bepalen hoe kwetsbaar je jezelf opstelt. Wat wil je precies tegen het licht houden? Het was erg belangrijk om daar goed over na te de denken.”
 

Een positieve blik

De bestuurder kijkt positief terug op de visitatiedag: ,,Het was heel nuttig om met anderen in je eigen organisatie te praten over hoe zij de organisatie zien. Zo zagen we dat er veel dingen goed gaan, maar er is wel degelijk werk aan de winkel.” De kwaliteit van de commissie die op bezoek was, droeg daar sterk aan bij. ,,Ik kom uit het hoger onderwijs, en daar heb ik een visitatie wel eens uit de hand zien lopen. Deze commissie zorgde voor een veilige situatie en stelde vooral onderzoekende vragen. Niet veroordelend, maar wel kritisch. Zo komen ook dingen naar voren die bij ons niet helemaal scherp op het netvlies stonden. De commissie merkte bijvoorbeeld op dat wij als bestuur heel veel dingen doen, maar gaf ons tegelijkertijd als tip om goed te kijken of we daarbinnen focus aan kunnen brengen.”  

Krajenbrink raadt andere bestuurders zo’n bestuurlijke visitatie aan. ,,Het is een heel krachtig instrument om de kwaliteit van je onderwijs te evalueren en om door een commissie op een positieve manier naar je organisatie te laten kijken. Dat levert een mooie bevestiging op van waar je staat.” Ze overweegt zelfs om zelf ook lid van een visitatiecommissie te worden: ,,Ik denk dat het voor bestuurders heel relevant is om ook aan die kant van de tafel te zitten. Zo’n commissie kijkt namelijk op een andere manier dan je gewend bent. Dat is erg bruikbaar voor je eigen bestuurlijk vermogen.“

Wil je meer weten over het bestuurlijke visitatietraject? Neem dan deel aan de online-informatiebijeenkomst op woensdag 25 november of kijk op de website voor meer informatie