Interview

Chris van Meurs: ,,We moeten zelf bepalen wat kwaliteit is in plaats van ons afhankelijk te maken van de inspectie”

De PO-Raad werkt aan een Kwaliteitsagenda. Hiermee laat de vereniging zien hoe zij zichtbaar werkt aan onderwijskwaliteit en bestuurlijke professionaliteit. Maar wat is de aanleiding voor de Kwaliteitsagenda en wat levert het de sector straks hopelijk op? Aan het woord Chris van Meurs, voorzitter van het Impactteam Stelsel en Professionalisering en Jasmijn Kester, voorzitter van de Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit.  

,,Eerst even terug. De wens om een impactteam stelsel en professionalisering op te richten kwam voort uit de stelseldiscussie die het afgelopen jaar aan de oppervlakte kwam drijven. Ik was toen, naast mijn huidige rol als bestuurder ook tijdelijk vicevoorzitter van de PO-Raad, licht Van Meurs toe. ,,Onze gedachte hierbij was: laten we een sterke positie innemen en stoppen met reageren op incidenten. Bijvoorbeeld door scherper te krijgen wat we zelf van het stelsel vinden en van daaruit consistent reageren.’’   

Krachtige sector

,,Wanneer wij pleiten voor een stelsel met veel ruimte voor schoolorganisaties dan moeten we de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt volop nemen én voelen. Als we als vereniging staan voor kwaliteit en vinden dat bestuurlijke professionaliteit ertoe doet, dan moeten we ook iets doen voor de collega’s waar het nu minder goed gaat. Je wil als sector over de hele linie sterk zijn.” 

,,De maatschappelijke discussie gaat met name over onderwijskwaliteit en de professionaliteit van besturen” vult Kester aan. ,,Het bestuurlijk vermogen in onze sector is een kracht, maar tegelijkertijd een valkuil. We komen te versplinterd over en dragen geen collectieve verantwoordelijkheid. Met de Kwaliteitsagenda hopen we hier verandering in te brengen.”

Kester pleit dan ook voor een krachtigere vorm van samenwerking. ,,We kunnen collectief alleen sterk zijn als we ons ook collectief verantwoordelijk voelen. Dit reikt verder dan de muren van de eigen schoolorganisatie en/of stichting. Het gaat om het besef dat je als individueel schoolbestuur verantwoordelijk bent voor goed onderwijs voor alle kinderen en goed werkgeverschap voor alle professionals. Hoe lastig dit ook lijkt.’’  

Kester begrijpt dat er kritisch naar schoolbesturen wordt gekeken. ,,Als rechtspersoon zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs. Dus is het niet meer dan logisch dat we daar ook op worden aangesproken. Het is misschien niet altijd eerlijk, maar wel rechtvaardig. En natuurlijk is goed onderwijs onderhevig aan allerlei factoren, zoals het lerarentekort. Maar als een collega bestuurder door het ijs zakt bieden we ook niet snel hulp aan, of wordt er om hulp gevraagd. Dat zouden we meer moeten doen.”  

,,Dit betekent overigens niet dat we dit dwingend opleggen, dat is niet onze rol” benadrukt Van Meurs. ,,We verwachten wél dat je als professioneel bestuurder de aangeboden hulp omarmt. Als je dat niet doet dan zijn de leerlingen en onderwijsprofessionals hier de dupe van, en dat kán niet.”   

,,Iedere zichzelf respecterende sector vindt ook iets van zijn eigen kwaliteit”, vult Van Meurs aan. ,,Gelukkig zijn er steeds meer schoolbesturen die de urgentie voelen en aan de slag willen. Een opbrengst van voormalig minister Wiersma is dat een aantal taboes echt wel weg zijn. Het besef dat als we niet oppassen het over onze hoofden heen gaat is groot.”   

Regie pakken

Wij zeggen: ,,Pak die vloer terug, maar dan moet je wel kwaliteit gaan leveren. Het is belangrijk dat we de samenleving laten zien welke kwaliteit we nastreven en hoe we daar verantwoordelijkheid voor nemen. Inhoudelijke uitspraken over kwaliteit komen niet van het impactteam, daar is de Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit al volop mee aan de slag.’’  

Kester reageert vanuit haar rol als voorzitter Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit: ,,Binnen het impactteam is een vertegenwoordiging van leden van de verenigingscommissies. Hiermee is de verbinding met de Strategische Agenda van de PO-Raad geborgd. Het is aan de Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit om de ambities rondom onderwijskwaliteit verder uit te werken.”  

Kwaliteitsagenda op de regiobijeenkomsten

De Kwaliteitsagenda wordt aan de Algemene Ledenvergadering in november voorgelegd. Het eerstvolgende moment om mee te praten is op de komende regiobijeenkomsten.

Kester en Van Meurs roepen de leden op om naar de regiobijeenkomsten te komen. ,,Of je het er nu radicaal mee eens of mee oneens bent, kom vooral en laat je horen”, aldus Van Meurs.  

Kester kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Ik verwacht dat schoolbestuurders, onderwijsprofessionals en overheid beter met elkaar optrekken om zo die duurzame visie op onderwijs te realiseren. En er samen voor te zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen. Dat hebben we misschien een beetje te veel laten versplinteren met elkaar, we moeten samen die puzzel weer gaan leggen.”  

,,Maar hiervoor is het eerst nodig de handen binnen de vereniging op elkaar te krijgen. Als de Algemene Ledenvergadering de Kwaliteitsagenda omarmt is daar ook een stukje vrijblijvendheid vanaf. We verwachten van onze collega bestuurders dan ook dat zij zichtbaar bijdragen. Elkaar helpen waar dat nodig is en zichtbaar werken aan kwaliteit en de eigen professionalisering”, zo besluit Kester.  

Meer lezen?

Lees het interview met Remco Prast, lid impactteam: ‘We moeten heilige huisjes omverwerpen als dat beter is voor kinderen’ 

Reageren?

Wil je reageren op dit interview? Graag! Stuur je bericht naar kwaliteitsagenda@poraad.nl

 

 

Foto van Chris van Meurs en Jasmijn Kesters

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten