Nieuws

Rekentool Arbeidsmarkttoelage gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een informatietool gepubliceerd waarin schoolorganisaties kunnen opzoeken hoeveel bekostiging ze ontvangen voor de arbeidsmarkttoelage voor de maanden augustus tot en met december 2023. Het betreft de scholen die eerder ook deze aanvullende bekostiging ontvingen. 

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt met een gewijzigde omvang verlengd in ieder geval tot en met 31 december 2023. Door de besteding van een deel van het geld voor het dichten van de loonkloof is minder geld beschikbaar voor deze specifieke arbeidsmarkttoelage. In de informatietool vind je hoeveel geld een schoolorganisatie ontvangt voor deze toelage. Dit wordt definitief gemaakt in een beschikking met de vastgestelde aanvullende bekostiging.

Op korte termijn maakt de PO-Raad structurele afspraken met de vakbonden en met OCW over de Arbeidsmarkttoelage.

Leerling achter laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten