Nieuws

Kijkglas 5 (grensverkeer sbo augustus t/m december 2022) gepubliceerd

Op 8 juni heeft DUO kijkglas 5 gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden primair onderwijs hebben dit kijkglas nodig om het grensverkeer speciaal basisonderwijs (sbo) voor de laatste vijf maanden van 2022 met elkaar te verrekenen. Het kijkglas is te downloaden na inloggen in de beveiligde omgeving Mijn DUO.

Normaal gesproken werd dit kijkglas in oktober 2022 gepubliceerd. Helaas was er dit keer sprake van ernstige vertraging. Veel samenwerkingsverbanden hebben het boekjaar 2022 inmiddels afgesloten en voor het grensverkeer gewerkt met een schatting. 

De definitieve verrekening kan worden gedaan op basis van het nu gepubliceerde kijkglas. Eventuele verschillen worden dan verwerkt in de cijfers van 2023.

Met ingang van 1 januari 2023 is verrekening van grensverkeer niet langer nodig. Door de wijzigingen als gevolg van de vereenvoudigde bekostiging wordt het sbo op eenzelfde wijze bekostigd als het (v)so).
 

Een meisje pakt een boek uit een boekenkast

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten