Nieuws

Aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging

De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs pakt niet altijd uit zoals deze is bedoeld. Als het onbedoelde effect forse negatieve gevolgen heeft voor een schoolorganisatie, ontvangt die hiervoor aanvullende bekostiging. Dat heeft OCW bekend gemaakt.

Vanaf 2023 is de bekostiging in het primair onderwijs vereenvoudigd. Om schoolorganisaties te laten wennen aan de nieuwe budgetten is er een overgangsregeling voor 2023 t/m 2025. Gebleken is dat er een onbedoeld effect in de overgangsregeling zit voor schoolorganisaties die te maken hebben met een grote leerlingenmutaties. 

De effecten ontstaan op schoolniveau door grote leerlingenmutaties. De compensatie vindt echter plaats op bestuursniveau. Er wordt vanuit gegaan dat de effecten op schoolniveau binnen een schoolorganisatie onderling kunnen worden opgelost. Onbedoelde positieve effecten in de overgangsbekostiging  worden niet gecorrigeerd.

De PO-Raad heeft overleg gehad met het ministerie van onderwijs over de signalen rond de overgangsregeling. Naar aanleiding van dat overleg heeft OCW nu aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld. De betreffende schoolorganisaties ontvangen de compensatie vanaf januari. De compensatie is bedoeld voor kalenderjaar 2024. Voor kalenderjaar 2025 wordt nog bezien of een compensatieregeling nodig is.

Meisje met sluier