Nieuws

Meer kinderen op achterstand door veranderingen kinderopvangtoeslag

Tienduizenden peuters dreigen met een achterstand op de basisschool te beginnen als het kabinet haar plannen doorzet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Niet-werkende ouders krijgen dan geen kinderopvangtoeslag, ouders die beiden werken juist wel. De PO-Raad vreest dat dit voor veel ouders betekent dat zij een peuterspeelzaal voor hun kinderen niet langer kunnen betalen, terwijl die juist van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de peuters. Voorzitter Rinda den Besten uitte deze bezorgdheid in Radio 1-programma 1 Op Straat.

De PO-Raad vindt het kwalijk dat de kabinetsplannen zo een wig drijven tussen kinderen van werkende en niet werkende ouders. Kinderen met risico op een achterstand raken tegelijkertijd verder achterop en kunnen die achterstand niet meer inhalen. ,,Dit is onacceptabel. Kinderen worden de dupe van een bezuinigingsmaatregel. Hen wordt kansen ontnomen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. De investeringen die het kabinet wil doen om de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen te verbeteren, worden hiermee bovendien teniet gedaan, vreest ze. In Radio 1-programma 1 Op Straat ging ze dieper in op de situatie. Beluister het fragment hier terug.

Goede start voor ieder kind

De PO-Raad vindt dat álle kinderen een goede start verdienen en daarvoor zijn laagdrempelige en toegankelijke peutervoorzieningen van groot belang. Van een goede start, profiteren kinderen hun hele leven. PO-Raad pleit daarom al jaren met de, MOGroep, Brancheorganisatie kinderopvang en Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor één basisvoorziening voor alle kinderen. Daarmee wordt het mogelijk kinderen te laten opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn. 

Het Algemeen Dagblad berichtte vanochtend over de problemen die de uitblijvende kinderopvangtoeslag met zich meebrengt. Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen, had hierover aan de bel getrokken. Ook de PO-Raad heeft hierover al diverse keren haar zorgen geuit en blijft hierover in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.