Nieuws

Onderzoek leerpotentie groep 6 voor indicator onderwijsachterstanden

Binnenkort ontvangen basisscholen in heel Nederland een uitnodiging om dit voorjaar deel te nemen aan een  onderzoek naar de leerpotentie van leerlingen in groep 6. Bij deze leerlingen wordt de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Deze test geeft een indicatie van de onderwijsprestaties waartoe een leerling in staat zou moeten zijn. 

Het CBS gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de indicator onderwijsachterstanden te herijken. Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van OAB-middelen over scholen en gemeenten. Het thema onderwijsachterstanden is actueler dan ooit en het is van groot belang dat de landelijk beschikbare middelen daarvoor terecht komen bij de leerlingen die deze het hardst nodig hebben.

Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut voeren het onderzoek uit. Dat gebeurt  op verzoek van het ministerie van OCW, het CBS, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Kijk meer informatie op: www.onderzoekleerpotentie.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten