Nieuws

PO-Raad reageert op internetconsultatie voorschoolse voorzieningen

De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Het huidige wetsvoorstel 'Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang' dat heeft voorgelegen ter internetconsultatie, komt volgens de PO-Raad niet tegemoet aan het versnipperde aanbod voor jonge kinderen en geeft geen garantie voor toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen.

In een brief aan het ministerie van Sociale zaken schreef de PO-Raad gisteren dat:

  • er geen besluiten genomen moeten worden die het realiseren van een basisvoorziening in de weg staan;
  • de verantwoordelijkheid om te werken aan de doorgaande ontwikkellijn en de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren expliciet moet worden vastgelegd
  • er gezorgd moet worden voor toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor álle kinderen, bijvoorbeeld door het opnemen van een garantiebepaling.