Nieuws

Veelgestelde vragen over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s geactualiseerd

Deze week kunnen scholen nog een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Er kwamen de nodige vragen binnen over deze subsidie. De site met veelgestelde vragen is daarom geactualiseerd.

Met de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 kunnen scholen hun leerlingen extra aandacht schenken zodat ze geen nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode.

Een van de meest gestelde vragen over deze regeling is:
Mag het inhaal- en ondersteuningsprogramma ook georganiseerd worden onder de reguliere onderwijstijd?

Antwoord: Het gaat om een extra inhaal- en ondersteuningsprogramma dat naast het reguliere onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Dat betekent dat dit dus naast de reguliere lessen plaats zal vinden, zoals verlengde lesdagen, in het weekend of tijdens vakanties. Maar het is ook toegestaan dit in te passen in een reguliere lesdag zolang het aanvullend is op reguliere lessen. Denk daarbij aan extra bijles in de pauzes of extra ondersteuning onder zelfstandig werkmomenten. Het kan niet zo zijn dat een leerling extra achterstanden oploopt omdat die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgt en daardoor niet de reguliere lessen.

Veelgestelde vragen

Maar er kwamen meer vragen binnen, vooral over wanneer de extra ondersteuning mag worden aangeboden en welke activiteiten daaronder mogen vallen. Aan de hand daarvan is de pagina met veelgestelde vragen geüpdatet.

Helpen kiezen

Op de site Weeropschool.nl vind je meer informatie over de subsidieregeling en hoe die aan te vragen. Ook vind je er een kaart met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders die je helpt aanpakken en organisatievormen kiezen.