Nieuws

Verrassend Passend Special: samenwerking kinderopvang en onderwijs

Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken zien we inspirerende voorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten. Een aantal van die praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de publicatie Verrassend Passend Special: samenwerking kinderopvang en onderwijs.

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,Kinderen beginnen al vanaf de geboorte met leren. Juist daarom zijn voorschoolse voorzieningen zo belangrijk: kinderen kunnen zich daar op een spelende manier verder ontwikkelen zodat ze goed toegerust aan de basisschool beginnen. Het is goed als we in een voorschoolse voorziening vroeg signaleren welke groei in ontwikkeling de kinderen doormaken en op welke vlakken ze extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsaanbod wordt hierop aangepast: het kind wordt bijvoorbeeld extra gestimuleerd op het sociaal-emotionele vlak of op het gebied van taal.’’

In deze editie van Verrassend Passend zijn zes praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen onderwijs en opvang beschreven. Deze samenwerkingen tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, kinderopvangorganisaties en gemeenten hebben allen als doel een doorlopende ontwikkellijn creëren waarmee kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Deze Verrassend Passend special is een publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en Sardes en hier online te lezen. Liever een gedrukt exemplaar ontvangen? Vraag er eentje aan via dit formulier.