Nieuws

Zo pakt het ministerie van OCW onderwijssegregatie aan

De onderwijssegregatie in Nederland neemt toe. Het gaat hierbij om segregatie op basis van sociaaleconomische status van de ouders. Het risico van segregatie is dat verschillende groepen kinderen elkaar op school minder vaak tegenkomen en van elkaar leren. We zien daarnaast dat deze kinderen minder kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen, ook doordat een opeenstapeling ontstaat van problemen op het gebied van leren, armoede, gezondheid en sociaal kapitaal.

Het ministerie van OCW heeft daarom een Beleidsagenda tegen onderwijssegregatie ontwikkeld. De beleidsagenda vormt de start van een meerjarig en dynamisch traject met als doel om scholen een ontmoetingsplek te laten worden voor kinderen met verschillende achtergronden.

Met vijf groepen maatregelen wil het ministerie ervoor zorgen dat de segregatie in het onderwijs afneemt, scholen gemengder worden en kansengelijkheid wordt bevorderd:

  1. Samen afspraken maken tussen gemeenten en schoolbesturen om onderwijssegregatie tegen te gaan.
  2. Gelijk speelveld creëren zodat elk kind terecht kan komen op zijn of haar gewenste plaats in het onderwijs.
  3. Wijk en school verbinden zodat verschillende groepen kinderen uit de wijk elkaar binnen het onderwijs ontmoeten
  4. School anders inrichten om verschillende groepen kinderen aan te trekken en ze langer samen onderwijs te laten volgen
  5. Kennis opbouwen om erachter te komen wat het beste werkt tegen segregatie in het onderwijs.
Wil je meer weten over de Beleidsagenda tegen onderwijssegregatie? Bekijk dan visual of lees meer op de website van de Gelijke kansen alliantie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten