Nieuws

Kansenbrief Wiersma had ambitieuzer gemogen

De PO-Raad mist in de kabinetsbrief over kansengelijkheid de Wiersma-drive waarmee de sector de afgelopen maanden op andere thema’s wel kennismaakte. In de tekst die hij afgelopen vrijdag naar de Kamer stuurde worden zaken als voorschoolse educatie of de brede brugklas weliswaar geanalyseerd, maar de minister ziet vooralsnog meer in experimenten dan in grootse plannen.

In zijn brief kondigt Wiersma kleine stapjes aan: zo wil hij ruimte om te experimenteren met voorschoolse educatie, terwijl het belang van educatie aan kinderen van 0 tot 4 jaar allang evident is, en kinderopvang en onderwijs al volop aan het voorsorteren zijn. “Wiersma komt op zich met een heldere analyse van het probleem in zijn visiedocument. Alleen: waar je vervolgens een schot op doel verwacht, legt hij het balletje breed”. zegt voorzitter Freddy Weima in een eerste reactie namens de PO-Raad. “Als sector willen we graag samen met de kinderopvang stappen zetten naar voor- en naschoolse voorzieningen die voor alle kinderen toegankelijk zijn, maar het kabinet neemt er meer tijd voor dan we op basis van het regeerakkoord hadden verwacht.”

Aan de andere zijde van de onderwijsloopbaan van kinderen in het PO zie je een vergelijkbaar probleem: al jaren wordt er vanuit de sector en vanuit de wetenschap op gewezen dat de uitstroommogelijkheden van schoolverlaters knellen. Maar waar de Onderwijsraad een warm pleidooi hield voor een brede brugperiode van drie jaar, houdt de minister het op wat extra financiële ruimte voor vo-scholen die daar mee willen oefenen. Een gemiste kans, vindt Weima: “Want ja: het is een stelselwijziging en dat is spannend.” 

Opvallend is verder dat de brief geen verwijzingen bevat over het gespecialiseerd onderwijs. “Terwijl in de clusterscholen tal van kinderen zitten die baat hebben bij een kabinet dat zorgt voor een gelijke start”, zegt Weima. “Dat ze niet worden vermeld is ongetwijfeld geen kwade opzet, maar kansenbeleid moet natuurlijk ook gaan over de toekomst van slechtziende leerlingen of kinderen met stevige epilepsie. Die kun je niet buiten beschouwing laten.”

Een meisje speelt op de kinderopvang met blokken