Interview

Da Costaschool biedt extra ondersteuning om kansengelijkheid te vergroten

Joke Pater zet zich als directeur van de Da Costaschool in Bodegraven elke dag in voor het aanpakken van ongelijkheid in het basisonderwijs. Met vastberadenheid werkt ze nu aan het toegankelijk maken van aanvullend onderwijs voor alle kinderen en dan met name voor de kinderen die het juist nodig hebben.

"Drie jaar geleden ben ik als directeur gestart op de Da Costaschool in Bodegraven, een school die deel uitmaakt van de Stichting De Vier Windstreken (D4W). Ik ben zelf opgegroeid in Waarder en ging ervan uit dat het verschil met Bodegraven minimaal zou zijn. Toch bleek de ongelijkheid in kansen op de Da Costaschool groter dan ik had verwacht. Dat was iets waar ik verandering in wilde brengen," vertelt Joke Pater vol passie, "omdat aanvullend onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn."

Pater gaat verder: "Binnen de school was een commerciële organisatie actief die de ongelijkheid in kansen duidelijk belichaamde. Ouders die het zich konden veroorloven, hadden de mogelijkheid om op school extra onderwijs voor hun kinderen te kopen, waardoor hun kinderen nog beter zouden presteren. Dit moest echt veranderen en binnen drie maanden werd er een nieuwe vorm van aanvullend onderwijs geïntroduceerd. Aanvullend onderwijs is nu beschikbaar voor die kinderen die het juist nodig hebben, met eigen toezicht op de kwaliteit. Taal zorgt voor verbinding en is daarom zo belangrijk. Vandaar dat we op de Da Costaschool veel nadruk leggen op de taalontwikkeling van kinderen."

Potentieel benutten

NT2-kinderen hebben vaker een taalachterstand. Joke Pater merkte op dat het probleem werd geaccepteerd als iets onvermijdelijks. "Er heerste een soort acceptatie dat ongelijkheid op dit gebied gewoon bij het leven hoort. Ik ben het daar niet mee eens. Met de juiste aanpak kun je het potentieel van ieder kind ontsluiten." Pater, die sterk maatschappelijk betrokken is, vraagt zich voortdurend af: "Hoe kunnen we stappen zetten om de taalgelijkheid voor deze kinderen en hun ouders te verbeteren? Taalbarrière is namelijk de barrière tussen verder komen óf op het niveau blijven waar je zit."

Ze vervolgt: "Ik vroeg me eerst af: hoe kan ik de ouders ertoe bewegen onze hulp te aanvaarden? Wanneer ze op school zijn, kan ik ze figuurlijk aan de hand meenemen en laten zien wat we te bieden hebben qua aanvullend onderwijs. De school is immers een vertrouwde omgeving. Gebrek aan financiële middelen kun je bijvoorbeeld aanpakken met een laptopinzamelingsactie. Maar een taalachterstand, hoe pak je dat als school het beste aan? Ik zocht contact met Bureau Bousa, een lokale non-profitorganisatie die kinderen en hun ouders helpt om vooruit te komen. Gelukkig hebben zij de juiste kennis en vaardigheden om in de verschillende behoeften te voorzien. Onze IB’er neemt contact op met Bureau Bousa als er extra onderwijs nodig is. Projecten die Bureau Bousa uitvoert, zijn onder andere de OKE-klas (ouder-kind-educatie) en School's Cool (thuismentoren voor brugklassers)."

Extra ondersteuning

Tijdens het OKE-klasproject geven vrijwilligers die aangesloten zijn bij Bureau Bousa, op woensdagmiddag taalles, na schooltijd én op school. Op donderdagochtend zijn er tijdens schooltijd ouders die taalles krijgen. Terwijl School's Cool brugklassers thuis helpt met huiswerk, fietsen en andere benodigdheden. Een van de succesverhalen is een leerling met veel potentie die met hulp van haar mentor onder andere extra leesboeken kreeg, haar hielp aan een lidmaatschap bij de bibliotheek en haar in aanraking bracht met kunst en cultuur. Zij is inmiddels een trotse leerling in 5-vwo. 

Joke sluit af: "Er zijn momenten dat kinderen meer nodig hebben dan alleen regulier onderwijs. Het is mooi dat we nu extra middelen en ondersteuning kunnen bieden om deze kinderen te helpen. We bieden nu ook een middag aansluitend na schooltijd een extra uur sport en welzijn. Hierbij krijgen kinderen na schooltijd een uur extra gym, vast aan de schooltijd. Het begint met een gezonde snack en daarna volgt het sporten onder begeleiding van een leerkracht en onze gymdocent. Het doel is kinderen te laten zien dat bewegen leuk is en ze zo te motiveren om een actieve levensstijl aan te nemen. Met 35 kinderen die deelnemen, is het project nu al een succes."

Joke Pater

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten