Nieuws

Basistraining Gezonde School: ‘Gewoon bij de eerste boom beginnen’

,,Ik zie heel veel bomen, maar gelukkig ook veel bos”, concludeert één van de deelnemers na afloop van de basistraining Gezonde School-aanpak in Westervoort. ,,Dus ik ga maar gewoon bij de eerste boom beginnen.” Een kleine dertig Gezonde School-coördinatoren uit het po leren tijdens deze training over de Gezonde School-aanpak en vinden inspiratie bij elkaar.

Al gauw blijkt dat niet alle deelnemers zichzelf ‘Gezonde School-coördinator’ noemen. Op sommige scholen zijn er nog vacatures voor de functie, maar vanwege de werkdruk blijken die lastig te vervullen. Hoe dan ook, ook uit de verhalen van de afgevaardigden blijkt dat er op alle scholen hard gewerkt wordt aan gezondheid, of zoals één van de deelnemers zegt: ,,Je moet niet hebben dat iedereen er een mening over heeft, maar niemand er iets aan doet.”

Voeding meest populaire thema

De meeste aanwezigen zijn op hun school begonnen met het themacertificaat Voeding. Ook Bewegen en sport is populair, gevolgd door Welbevinden en Milieu en natuur. Voeding wordt over het algemeen het meest laagdrempelig gevonden, omdat het zo concreet is. Om het certificaat Fysieke Veiligheid te behalen moet je bijvoorbeeld meer papierwerk aanleveren, ervaren de deelnemers.

Bij ons gaan ongezonde traktaties resoluut weer met de jarige mee terug naar huis

Men is het erover eens dat het succes van Gezonde School hem niet zozeer zit in het optuigen van nieuwe activiteiten, maar veel meer in het bundelen en verbinden. Zorgen dat iedereen in en om de school meedoet. Dat kost tijd, dus de subsidie van drieduizend euro die Gezonde Scholen kunnen krijgen, is dan ook snel op. Gelukkig springt op veel plekken de gemeente bij met subsidie voor een moestuin of een waterpomp op het schoolplein. Die laatste blijkt op meerdere scholen een hit:  kinderen mogen hun eigen bidon versieren en zo wordt water drinken leuk!

‘Waar bemoeit die school zich mee?’

Het belangrijkste knelpunt dat de scholen ervaren, is weerstand van ouders. Sommige scholen krijgen zelfs te maken met agressie. Leefstijl hoort immers bij de opvoeding, redeneren ouders, dus waar bemoeit de school zich mee?

Verandering is op alle scholen lastig, zeker als het gaat om gedrag. Daarom steken scholen over het algemeen meer energie in de intake van nieuwe ouders, dan in de ouders van de bovenbouw die soms tegen alle afspraken in toch chips mee blijven geven als traktatie. Eén coördinator vertelt dat ze ongezonde traktaties resoluut weer mee naar huis geeft aan het einde van de dag. ,,Hard, maar de volgende keer gaan de ouders wel overstag.” Andere deelnemers geloven meer in de geleidelijke aanpak. ,,Eén pakje suiker minder mee naar school is al winst.” Een andere deelneemster: ,,Ik wil geen politieagent zijn. Bovendien hebben wij leerlingen op school die hun eten krijgen van de voedselbank. Je hebt geen invloed op wat er in die pakketten zit. Dan kan ik het niet over m’n hart verkrijgen om dat af te pakken.”

‘Meester, mag ik nog één rondje extra rennen?’

Zo lastig als het kan zijn om ouders positief te betrekken, zo gemakkelijk gaat het bij de leerlingen. Een deelnemer uit het speciaal onderwijs vertelt dat zijn leerlingen na afloop van het ‘dagelijks kwartiertje’ (zijn vertaling van de uit Amerika overgewaaide Daily Mile, red.) steevast smeken of ze nog één rondje extra mogen rennen. Hij ervaart bovendien zeer positieve effecten op de concentratie van de kinderen. ,,Zeker bij de kinderen met aandachtsproblemen.”

Tip: Komen ouders niet opdagen op ouderavonden? Laat de leerlingen iets presenteren wat ze zelf hebben gemaakt en combineer dat slim met je eigen boodschap

Op een andere school bieden de kinderen elkaar hun gezonde boterhammen aan, als een kind per ongeluk ‘verboden voedsel’ heeft meegekregen. Kinderen van de leerlingenraad ontpoppen zich als heuse gezondheidsambassadeurs. Alleen in de bovenbouw worden leerlingen soms wat ‘gezondheids-moe’. Daarom heeft één school de verjaardagstraktatie in de bovenbouw in de ban gedaan: ,,Teveel gedoe. In plaats daarvan gaan we twee keer per jaar koken met de klas. Veel leuker, leerzaam en gezond!”

Geen droge lessen, maar zelf ervaren

Ook andere scholen ervaren dat gezondsheidseducatie beter beklijft in ‘real life’. Dus geen droge lessen over gezond eten uit een boek of van een beeldscherm, maar de leerlingen zelf laten proeven, discussiëren, ervaringen uitwisselen. Dat zijn de echte leermomenten.

Een ander voorbeeld die in de training gegeven wordt, is het organiseren van een gastles door een vader die zijn zoon heeft verloren omdat hij aan het whats’appen was in het verkeer. Dit maakt veel meer indruk dan wanneer de juf dit vertelt over een onbekende.

Meer inspiratie

De site van Gezonde School bevat een zoekmachine met erkende Gezonde School-activiteiten en lesideeën. Ook kunnen scholen gebruik maken van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Die kan de school op weg helpen met de aanpak, kent subsidiemogelijkheden, de sociale kaart van de regio en goede voorbeelden van andere scholen. Ook kan een adviseur de school voorzien van informatie voor in de nieuwsbrief en ideeën voor workshops.

Tot slot twee tips van de deelnemers:

  • Komen ouders niet opdagen op ouderavonden? Laat de leerlingen zelf iets presenteren, een filmpje of product waar ze hard aan gewerkt hebben. Maak gebruik van de trots van ouders en combineer dat slim met je eigen boodschap.
  • Is geld een probleem bij de uitvoering van een goed idee? Dien een voorstel in bij het LerarenOntwikkelFonds van de Onderwijscoöperatie.
Wat is een Gezonde School?

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid, aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers:

1. Gezondheidseducatie
2. Fysieke en sociale omgeving
3. Signaleren
4. Beleid

Scholen kiezen zelf een thema waaraan ze willen werken. Er zijn acht thema’s voor het primair onderwijs, namelijk Voeding, Bewegen & Sport, Roken & Alcohol, Welbevinden, Relaties & Seksualiteit, Fysieke Veiligheid, Milieu & Natuur en Mediawijsheid. Voldoen ze op dat thema aan alle eisen, dan krijgt de school een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt de school het vignet Gezonde School en mag zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.