Nieuws

Internetconsultatie: Kan school rookverbod op schoolplein 24/7 handhaven?

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor internetconsultatie.

De PO-Raad vindt de uitbreiding van het rookverbod naar het schoolplein een goede zaak, al is tachtig procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs nu al rookvrij (Mulier, 2018). Om Gezonde School te worden op dit thema moet je bovendien al een rookvrij schoolterrein hebben.

Het kabinet wil een rookvrije generatie realiseren in 2040. Rookvrije schoolterreinen moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren minder geconfronteerd worden met roken en dat zij leren dat roken niet normaal is. Scholen kunnen hierbij gebruik maken van een ondersteuningsaanbod voor het onderwijs.

De PO-Raad heeft wel een aantal kanttekeningen bij de maatregel. Die gaat zij inbrengen in de internetconsultatie.

24/7

Ten eerste is het niet reëel om scholen 24/7 verantwoordelijk te houden voor de handhaving van het verbod. Beheerders kunnen immers niet buiten openingstijden toezicht houden op het schoolterrein. De PO-Raad vindt het belangrijk dat externe partijen, zoals sport- en cultuurverenigingen, laagdrempelig gebruik kunnen blijven maken van het gebouw en het schoolplein.

Aanpalend terrein van partners

Ten tweede moet wat betreft de PO-Raad duidelijk zijn dat de beheerder van de school niet verantwoordelijk is voor het handhaven van het rookverbod op (aanpalende) delen van het terrein die niet aan de school toebehoren, zoals rond de ingang van een consultatiebureau, huisartsenpraktijk, bibliotheek of het buitenterrein van een kinderopvangorganisatie die op hetzelfde terrein of in hetzelfde gebouw is gehuisvest. 

Ook reageren op de internetconsultatie?

Dat kan tot en met 19 juli via deze link. Reacties worden benut voor het eventueel verbeteren van het huidige wetsvoorstel.

Hulp nodig?

Het ondersteuningsaanbod voor scholen is verkrijgbaar via www.rookvrijschoolterrein.nl