Nieuws

Protocol Schoolzwemmen aangepast na verdrinking

Verscherpte afspraken tussen basisscholen en zwembaden moeten het risico op incidenten tijdens schoolzwemmen terugdringen. Zo spreken zwembad en de school samen af wanneer de kinderen aan elkaar worden overgedragen. Ook moeten leerlingen die nog niet goed kunnen zwemmen een gekleurd hesje dragen.

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft haar Protocol Schoolzwemmen aangepast naar aanleiding van een rechtszaak over wie verantwoordelijk was voor de verdrinking van een leerling tijdens het schoolzwemmen in 2015: de badmeesters of de leerkrachten.

In het nieuwe protocol staat dat er een duidelijke overdracht moet zijn tussen leraar en zwembadmedewerker. Vóór elke zwemles moet een groepsleerkracht alle bijzonderheden, bijvoorbeeld als een kind de taal niet goed spreekt of iets mankeert, met de badmeester of -juf bespreken en schriftelijk vastleggen. Nieuw is verder de vermelding dat leraren tijdens de lessen mogen ingrijpen als ze de situatie onveilig vinden. Ook moeten leerlingen die nog niet goed kunnen zwemmen een gekleurd hesje dragen bij het vrij zwemmen.

Jaarlijks moeten de afspraken met alle personeelsleden van de school en het zwembad worden doorgenomen en waar nodig verbeterd. 

De PO-Raad hoopt dat dit nieuwe protocol scholen en zwembaden meer houvast en duidelijkheid geeft over wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Wel benadrukt de sectororganisatie dat het mensenwerk blijft, en dat incidenten, met welk protocol dan ook, helaas nooit helemaal te voorkomen zijn.

De nieuwe afspraken gaan komend schooljaar 2018-2019 in. Het protocol dient ieder schooljaar door het zwembad en de school te worden geëvalueerd, zo nodig te worden bijgesteld en opnieuw te worden bekrachtigd. Het zwembad is ervoor verantwoordelijk om dit te initiëren.