Nieuws

Protocol voor bewegingsonderwijs

De vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding (KVLO) heeft een protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld voor als scholen in het po hun deuren weer openen. Hoe ga je als school om met bewegingsonderwijs na 11 mei?

De PO-Raad en het ministerie van OCW hanteren als uitgangspunt dat gym een onderdeel is van het onderwijs. Leerlingen mogen dus weer bewegingsonderwijs volgen. Bij voorkeur wordt de gymles buiten gegeven, maar als dat nodig is bijvoorbeeld door het ontbreken van faciliteiten of door weersomstandigheden, is het ook mogelijk om gymles binnen te verzorgen. Het protocol van de KVLO volgt deze lijn. In het protocol bewegingsonderwijs staat hierover het volgende: ‘de lessen worden in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het virus lijkt in buitenlucht sneller te verdunnen, waardoor er minder risico op verspreiding is. Met een beperktere ventilatie en luchtkwaliteit in zalen is het daarom gewenst om laag-intensieve activiteiten te verzorgen zodat er minder zweet, luchtverplaatsing etc. vrijkomt.’

Naast het protocol bewegingsonderwijs vind je op een weeropschool.nl een handig schematisch overzicht van leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen uitgewerkt door de KVLO.

Het protocol bewegingsonderwijs is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.