Nieuws

Wat te doen bij extreme warmte op school

Op veel plaatsen wordt het deze week meer dan dertig graden. Niet alle schoolgebouwen zijn berekend op dergelijke temperaturen. Bij welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken en te leren? Wanneer mag je een tropenrooster instellen? 

Op maar liefst acht op de tien scholen is het binnenklimaat onder de maat, blijkt uit het laatste rapport van de Rijksbouwmeester. Dit probleem speelt niet alleen in oude schoolgebouwen. Zo zijn er voorbeelden van prachtige nieuwe schoolgebouwen met een glazen atrium, waar de temperaturen 's zomers gigantisch kunnen oplopen. Airco- en ventilatiesystemen worden - als ze er al zijn - niet altijd optimaal gebruikt. 

Wat zegt de wet?

In de wet- en regelgeving (Arbowet) zijn geen duidelijke normen opgenomen over de temperatuur in een klaslokaal. Wel worden er algemene richtlijnen gegeven, zoals dat de temperatuur behaaglijk moet zijn. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.

Wat is gezond en behaaglijk?

De ervaring van temperatuur is zeer persoonsgebonden. De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. Een aangename temperatuur in scholen ligt tussen 18 en 22°C. Vanaf 25°C neemt de behaaglijkheid af en wordt het prestatievermogen minder. Mensen kunnen dan ook last krijgen van hoofdpijn en benauwdheid. Dat is niet meer gezond, dus voldoet niet aan de Arbowet. 

Wanneer krijgen scholen een tropenrooster?

Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).

Welke maatregelen kunnen scholen nemen bij extreme warmte op school?

Scholen kunnen dus een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Andere maatregelen die scholen kunnen nemen, zijn:

  • zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • pauzeren in koele ruimtes;
  • extra ventilatie;
  • veel drinken.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad probeert schoolbesturen op verschillende manieren te stimuleren en ondersteunen om - in samenspraak met de gemeente- te zorgen voor frisse schoolgebouwen met een goed binnenklimaat. Ook voert zij een lobby om de bekostiging van het primair onderwijs te verhogen, zodat scholen kunnen investeren in duurzame, gezonde oplossingen. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Stel ze aan onze Helpdesk.