Nieuws

Grote belangstelling voor muziekonderwijs

Muziekonderwijs staat onder grote belangstelling. Dat blijkt uit het feit dat 728 scholen een subsidie hebben aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om muziekonderwijs op hun school een impuls te geven. Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV.

Impuls Muziekonderwijs

Minister Bussemaker stelt de komende jaren € 25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. 

Scholen kunnen hun aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de eerste ronde van deze subsidieregeling heeft het Fonds 728 aanvragen van scholen ontvangen. Deze scholen willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs op hun school.  Om aan deze grote vraag tegemoet te komen, heeft minister Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld aan het Fonds voor deze aanvragen.

Volgend schooljaar kan een grote groep scholen zich inzetten om hun kinderen structureel met muziek aan de slag te laten gaan. De scholen die mee doen, zijn zeer divers. Ook kinderen die niet van huis uit muziek maken, komen door de impuls in aanraking met muziek.

Muziekwedstrijd BZTband XXL

KRO-NCRV organiseert in het kader van Meer Muziek in de Klas de muziekwedstrijd BZTband XXL. De muziekwedstrijd is een groot succes. 375 groepen (basisonderwijs groep 5, 6 en 7) namen de moeite om een muzikale act te bedenken en in te sturen. Dertig van hen maken kans om in het najaar een optreden te verzorgen in twaalf speciale BZT muziekshows. De tien beste en meest originele vormen daarna het speciale orkest, de BZTband XXL, dat in december gaat optreden voor Koningin Máxima. Bekende artiesten als Gers Pardoel, Krystl en Maan helpen de kinderen bij de voorbereiding. De BZT muziekshows zijn vanaf 1 oktober te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp.

Méér Muziek In De Klas

Muziek maken is leuk, maar ook heel belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de PO-Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), de NPO, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de VandenEnde Foundation. Koningin Máxima is erevoorzitter van dit platform. Minister Bussemaker stelt via de Impuls Muziekonderwijs geld beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren. De VandenEnde Foundation zorgt onder andere voor het werven van andere private financiers en fondsen.