Nieuws

Impuls muziekonderwijs brengt muziek terug in de klas

Scholen en muziekpartners die gebruik maken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs geven aan dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd naar de effecten van de regeling. Daarnaast geven leerkrachten aan zich door de Impuls vaardiger te voelen in het geven van muziekonderwijs en meer zelfvertrouwen te hebben op het gebied van muziek.

De eerste lichtingen gehonoreerde scholen zijn ondertussen één tot twee jaar bezig met hun projecten. Omdat het Fonds graag wil weten hoe de Impuls muziekonderwijs in praktijk wordt gebracht en wat het effect van de regeling is hebben we onderzoeksbureau Sardes gevraagd een kwalitatief onderzoek uit te voeren bij deze eerste groep scholen.

Vanzelfsprekende basis

De Impuls muziekonderwijs heeft muziek op de kaart gezet op de scholen die meedoen aan de regeling. Voor borging van de resultaten en positieve effecten op het gehele onderwijs is het van belang dat de basis voor muziekonderwijs al op de pabo’s wordt gelegd. Om deze reden heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie sinds 2017 de subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Alle pabo’s in Nederland kunnen hiervan gebruik maken. Zo kan de afgestudeerde pabostudent straks als groepsleerkracht de regie nemen over het muziekonderwijs en muziek maken met zijn of haar klas.

Het onderzoeksrapport

Voor het onderzoek heeft Sardes interviews afgenomen met vijftien scholen die aan de regeling deelnemen, zowel uit de groep vroege starters als uit de eerste ronde. Vervolgens zijn twee focusgroepen georganiseerd, één met scholen en één met muziekpartners. Tijdens die bijeenkomsten zijn de bevindingen uit de interviews aan de deelnemers voorgelegd, getoetst en is erop gereflecteerd.

De regeling is nog in volle gang, dit onderzoek betreft dan ook een tussenevaluatie onder een aantal deelnemende scholen en muziekpartners en is geen eindevaluatie. Ook is de groep ondervraagde scholen te beperkt om uitspraken te doen over alle deelnemende scholen.

Lees het hele rapport op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie