Nieuws

Kabinet: Voorstellen Curriculum.nu goede basis voor kerndoelen po en vo

Het kabinet is tevreden over de voorstellen van leraren en schoolleiders voor een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, zo laat minister Arie Slob (Onderwijs) weten in een brief die hij maandag aan de Tweede Kamer stuurde. Volgens de bewindsman hebben zij hiermee een goede basis gelegd voor de daadwerkelijke kerndoelen en eindtermen die de komende tijd moeten worden uitgewerkt.

De curriculumherziening is ruim twee jaar geleden in gang gezet na een dringende roep van het onderwijsveld om het curriculum integraal en samenhangend te actualiseren. Het curriculum is ruim dertien jaar oud en sluit niet meer aan bij de huidige maatschappij. Bovendien is het onderwijsprogramma versnipperd, overladen en ontbreekt een goede aansluiting van primair op voortgezet onderwijs. Curriculum.nu is het eerste traject voor curriculumontwikkeling waar leraren en schoolleiders aan zet zijn. In totaal dachten ruim zesduizend mensen mee, van leraren tot ouders, maatschappelijke organisaties en vakverenigingen.

Zelf indelen onderwijstijd

In oktober van dit jaar presenteerden 150 leraren en schoolleiders de bouwstenen voor nieuwe kerndoelen voor negen leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Engels/Moderne Vreemde Talen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Nederlands. Digitale geletterdheid en Burgerschap zijn hierin nieuw.

Daarnaast biedt het curriculum scholen ruimte (30%) om onderwijstijd zelf in te delen. De PO-Raad vindt dit een goede ontwikkeling: ,,Deze ruimte geeft scholen de kans om goed te kijken naar wat hun leerlingen nodig hebben; wat doen we wel en wat doen we niet? Zo kan een school bijvoorbeeld haar curriculum verbreden met extra tijd voor Kunst en Cultuur, of de verdieping zoeken bij vakken als lezen of rekenen. Zo bied je maatwerk en gelijke kansen voor alle kinderen. Daarnaast draagt het bij aan goed onderwijs”, aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

Vervolg Curriculum.nu

In het nieuwe jaar debatteert de Tweede Kamer een aantal keer over de bouwstenen en het vervolg van de curriculumvernieuwing. Als de Kamer besluit door te gaan met Curriculum.nu, gaan leraren, lerarenopleiders, curriculum- en vakexperts de komende drie jaar de adviezen van Curriculum.nu uitwerken in concrete kerndoelen. Daarbij wordt ook gekeken hoe de scholen in de praktijk aan de slag kunnen met de kerndoelen.