Nieuws

Laatste kans: Reageer nu op bouwstenen curriculum

Bijna met vakantie? Vergeet niet te reageren op de conceptvoorstellen voor de curriculumherziening. Dat kan nog tot en met zondag 11 augustus. Deze voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Jouw feedback is dus heel belangrijk en erg welkom!

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien. En het is voor het eerst dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste voorzet doen. Zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan.

Dat doen ze omdat de huidige kerndoelen met hun twaalf jaar flink verouderd zijn – ze zijn nog van voor de smartphone - en tekortschieten. Wat kinderen nu leren op school, sluit niet altijd meer aan bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Bovendien blijken ze onvoldoende handvatten te bieden voor lerarenteams bij het bepalen van het onderwijsaanbod. Daarbij is het onderwijsprogramma overladen en mist een goede aansluiting van lesstof in het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs.

Op basis van feedback uit het hele land zijn de bouwstenen steeds verder aangescherpt. De ontwikkelteams werken daarbij nauw samen met 84 ontwikkelscholen die eveneens regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk.

Op basis van alle input passen de leraren en schoolleiders hun conceptvoorstellen na de zomervakantie nog een keer aan. Daarna worden ze overgedragen aan de Tweede Kamer.