Nieuws

Leraren uit de startblokken voor nieuw curriculum

Op 8 maart zijn in Amersfoort ruim 400 mensen uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar gekomen voor de aftrap van Curriculum.nu. In dit traject buigen het komend jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen. Dit gebeurt in teams voor negen leergebieden. De startdag, waar ook minister Slob bij aanwezig was, staat onder andere in het teken van de eerste kennismaking tussen de ontwikkelteams en ontwikkelscholen per leergebied. In het voorjaar van 2019 wordt het resultaat verwacht.

Nog niet eerder kregen leraren en schoolleiders zo’n centrale rol bij het herzien van het curriculum. Minister Arie Slob (Onderwijs) benadrukte de bijzondere aanpak en prees de rol van leraren in dit traject. Hij riep iedereen op om de leraren de kans te geven om hun opdracht ongestoord te kunnen doen. Minister Slob: ,,Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches en evenzoveel mensen die iets van onderwijs vinden. Dat zult u wel gaan merken. Ik vind het belangrijk dat u in rust uw werk kunt doen. Ik sta achter u, maar ga ook voor u staan.’’

De ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, werken samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. De teams buigen zich over negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten met de ontwikkelscholen voor feedback. Ook zullen de teams feedback verzamelen van onder meer leerlingen, ouders, vakverenigingen, het vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van het curriculum.

Curriculum.nu staat voor belangrijke uitdagingen. Een betere overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs, een minder overladen onderwijsprogramma, meer keuzevrijheid voor scholen en uitdagender onderwijs voor leerlingen op elk niveau. De organisatie van het ontwikkeltraject is in handen van de Coördinatiegroep, die uit een brede onderwijscoalitie bestaat: de VO-raad, de PO-Raad, AVS, het LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. Deze partijen worden inhoudelijk ondersteund door SLO. Het resultaat van het ontwikkeltraject zal volgend jaar aan minister Slob worden aangeboden.