Nieuws

LKCA stelt gratis lesmateriaal muziekonderwijs beschikbaar

Scholen kunnen gratis lesmateriaal voor muziekonderwijs downloaden op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Met dit initiatief draagt het LKCA bij aan de doelstelling van het programma Méér Muziek in de Klas om alle kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziek.

Liedjes en instrumenten

Het materiaal bestaat uit liedjes  uit de serie Zing’es: eenvoudige liedjes over alledaagse gebeurtenissen, het lesprogramma, de AMV-methode  en leuke video’s van Windkracht 6: een kennismaking met snaar-, blaas-, slaginstrumenten en accordeon en de bundel Nieuwe Nederlandse Liedjes met liedjes uit alle windstreken.

Binnen- en buitenschools

In de meeste gevallen is het materiaal eenvoudig door de leerkracht in de klas te gebruiken, maar in sommige gevallen  is de inzet van een ervaren vakdocent wel gewenst. Een groot deel van het materiaal uit Zing’es en Windkracht 6 is ook bijzonder geschikt voor samenwerking tussen de basisschool en een lokale muziekvereniging. Op www.lkca.nl staan alle teksten, bladmuziek, lesprogramma’s en  informatie- en inspiratiefilmpjes.

Over het LKCA

Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor educatie  en participatie in kunst en cultuur. Het LKCA draagt bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid door kennis toegankelijk te maken, te delen en te ontwikkelen. We stimuleren de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en we bieden advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het LKCA is partner van Méér Muziek in de Klas.

Over Méér Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het ministerie van OCW, een programma met als doel structureel muziekonderwijs op de basisschool. Publieke en private partijen zetten zich daar tot 2020 gezamenlijk voor in Minister Jet Bussemaker, Carolien Gehrels en Joop van den Ende maken zich samen met andere ambassadeurs sterk voor toegankelijk en deskundig muziekonderwijs. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.