Nieuws

Onderwijsorganisaties roepen Kamer op om curriculumherziening niet stil te zetten

Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de PO-Raad, VO-raad, Onderwijscoöperatie, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou op 16 februari in een debat in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de organisaties stelde de Kamer het debat uit, waarmee het onderwerp over de verkiezingen heen getild dreigt te worden.

De organisaties van scholen, leerlingen en ouders verzoeken de Kamer het plan van aanpak, waarin leraren in teams bouwstenen voor een herzien curriculum gaan ontwikkelen, zo spoedig mogelijk te bespreken. ‘Uw besluit het algemeen overleg niet door te laten gaan dreigt forse gevolgen te krijgen’, aldus de organisaties. ‘De beweging om op school na te denken over een toekomstbestendig onderwijsaanbod is op gang en we ontmoeten hierin grote betrokkenheid en steun vanuit scholen. Er kan vertraging van maanden ontstaan; scholen moeten immers de tijd hebben om hun leraren vrij te maken. De ontwikkeling van ons onderwijs is hiermee niet gediend’.

De organisaties benadrukken dat er nog op talrijke momenten, meer inhoudelijk, over het nieuwe curriculum zal worden gesproken en dat er met steun voor het voorstel geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Lees ook de blog die Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, eerder deze week schreef over het gezamenlijke voorstel voor een volgende stap in de richting van een nieuw curriculum.

Downloads

250.52 KB