Nieuws

Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, en digitale geletterdheid en techniek. Op verzoek van GroenLinks wordt duurzaamheid hieraan toegevoegd.

Voor deze onderdelen omschrijven ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders en met nauwe betrokkenheid van experts en vakverenigingen, zogenoemde bouwstenen. Deze dienen als basis voor de uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus. In 2018 wil de Tweede Kamer zich buigen over deze bouwstenen.

De Coördinatiegroep waarin sectororganisaties PO-Raad, VO-raad, schoolleiders (AVS), scholieren (LAKS) en ouders (Ouders & Onderwijs) samenwerken, diende eerder een voorstel in voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsaanbod. Dat plan houdt kortgezegd in dat voor alle vak- en leergebieden tegelijkertijd bouwstenen worden ontwikkelen zodat het onderwijsprogramma integraal kan worden bekeken en aangepakt en het programma niet overladen raakt.

De Kamer stelde in het debat een aantal aanpassingen voor op dit plan. Diverse partijen lieten weten niet te snel te willen met de vernieuwingen en in delen toe te willen werken naar nieuwe kerndoelen, te beginnen met de genoemde zes thema’s. De Kamer wil daarnaast dat bij het onderwijsveld wordt nagegaan of vernieuwing van de kerndoelen ook voor de overige vak- en leergebieden – zoals geschiedenis - noodzakelijk zijn. 

Nieuwe kerndoelen zijn broodnodig vinden de partijen in de Coördinatiegroep, omdat de huidige kerndoelen verouderd zijn, modern onderwijs in de weg staan en leerlingen niet meer goed voorbereiden op hun toekomst. Ook bieden ze scholen te weinig houvast. Door de kerndoelen te vernieuwen, kan bovendien een betere doorgaande lijn worden ontwikkeld van voorschool naar basisschool naar middelbare school. Daarmee kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en kunnen achterstanden worden tegengegaan.