Nieuws

Verschillen tussen Impuls muziekonderwijs en Professionalisering Cultuuronderwijs op een rij

Op dit moment lopen de aanvraagtermijnen van twee cultuursubsidies: de Impuls Muziekonderwijs en de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Bij sommige scholen heerst er onduidelijkheid over het onderscheid tussen beide regelingen. De verschillen op een rij.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, de organisatie die beide subsidies heeft opengesteld, heeft een helder overzicht gemaakt van de verschillen tussen de Impuls Muziekonderwijs en de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Hieronder vindt u een schematische weergave hiervan. De belangrijkste conclusie is dat scholen/schoolbesturen voor beide regelingen een aanvraag kunnen indienen, zolang deze niet gericht is op dezelfde activiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Impuls muziekonderwijs

Professionalisering Cultuuronderwijs

Doel

Méér en beter muziekonderwijs in de klas

Cultuuronderwijs een stevige plek in het onderwijscurriculum geven
Locaties

1 locatie per aanvraag

Minimaal 5 locaties per aanvraag
Discipline

Gericht op muziek

Niet gebonden aan bepaalde disciplines
Looptijd

Subsidie voor 3 schooljaren

Subsidie voor maximaal 24 maanden
Bedragen

Maximaal €20.000 per locatie (afhankelijk van leerlingenaantal)

Maximaal €20.000 per locatie en maximaal €200.000 per project
Aanvragen

Ieder jaar vóór 1 april

Tot 1 maart 2016