Nieuws

PO-Raad herhaalt oproep voor kansrijk adviseren

Zo’n 170.000 leerlingen hebben de afgelopen periode de doorstroomtoets gemaakt. Deze week ontvangen scholen de resultaten van hun leerlingen. De PO-Raad herhaalt haar pleidooi om kansrijk te adviseren.  

Kansrijk adviseren kent haar oorsprong in de coronacrisis. Door het wegvallen van de eindtoets riep de PO-Raad, samen met de AVS, VO-raad en andere partners op om kansrijk te adviseren. En niet zonder resultaat, zo bleek in 2023 dat maar liefst 80 procent van de leerlingen in het derde leerjaar nog op het bijgestelde niveau zit. 

Met de komst van de doorstroomtoets beoogt het ministerie van OCW het bevorderen van kansengelijkheid. De PO-Raad kijkt dan ook uit naar een sectoraal beeld over de resultaten van de doorstroomtoets. Zodra hier meer over bekend is informeren wij je via onze website. De PO-Raad heeft veel vragen ontvangen rondom de doorstroomtoets en is momenteel bezig met een verdiepende analyse. Zodra hier meer over bekend is informeren wij je via de website. 

Stevige interventies nodig

Een kansrijk stelsel vraagt volgens de PO-Raad om meer stevige interventies. Zo pleit de sectorvereniging al jaren voor latere selectie en een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar. Lees meer in onze infographic: Naar een kansrijker stelsel

De eerste stappen hiervoor zijn heterogene brugklassen en het samenbrengen van alle niveaus onder één dak. Zo stimuleren we uitwisseling tussen de niveaus en wordt tussentijds overstappen gemakkelijker.  

 

Kinderen werken samen aan een tafel, een juf kijkt toe

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten