Nieuws

Ambassadeurs Sociale Veiligheid aan de slag

Schoolbestuurders kunnen met ingang van 1 september 2015 een beroep doen op Ambassadeurs Sociale Veiligheid. Dat zijn deskundige sparringpartners die schoolbesturen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op aanvraag ondersteunen bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid, zowel preventief als curatief.

Deze ondersteuning bestaat uit het vormgeven, aanscherpen en verlevendigen van het sociale veiligheidsbeleid op de scholen volgens de meest recente wetswijzigingen.

Per 1 augustus 2015 zijn scholen, door een aanpassing van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, bij wet verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. De ambassadeurs kunnen  schoolbestuurders helpen de vertaalslag van beleid naar praktijk te maken.

Het project Ambassadeurs Sociale Veiligheid wordt in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad uitgevoerd en is een van de instrumenten die in het kader van het Actieplan sociale veiligheid op school is gerealiseerd.