Nieuws

App 'Meldcode kindermishandeling voor onderwijs' beschikbaar

Speciaal voor het onderwijs is een app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld. Deze app biedt onderwijspersoneel handvatten rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderwijsprofessionals hebben de verantwoordelijkheid hier alert op te zijn en bij vermoedens de juiste stappen te nemen. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus - waarbij er zorgen zijn over de situatie van een aantal leerlingen thuis en deze leerlingen niet altijd letterlijk 'in beeld' zijn - wil de Beweging tegen Kindermishandeling hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. De app is laagdrempelig, anoniem en gericht op gebruik in de dagelijkse praktijk van scholen, en biedt de mogelijkheid om digitaal te melden.

Scholen hebben de deuren nu een aantal weken gesloten vanwege het coronavirus. De zorgen die medewerkers in het onderwijs hebben om kinderen in kwetsbare situaties neemt toe, en veel scholen hebben nog niet alle leerlingen goed in beeld, zo blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder haar leden. De app helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren van problemen en maakt het makkelijker en laagdrempeliger om te melden bij Veilig Thuis.

Leerplichtambtenaren, jeugd-en gezinscoaches, jeugdhulp en wijkteams worden de komende tijd ingezet voor deurbezoeken bij leerlingen, waarbij zij ook kijken welke (onderwijs)begeleiding- en eventueel – opvang nodig is voor leerlingen. De informatie die zij vanuit scholen ontvangen, is hierbij cruciaal; leerlingen kan zo eerder de juiste hulp worden geboden.

Laagdrempelig en anoniem

Via de app kunnen onderwijsprofessionals digitaal de stappen volgen uit de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Ook is er algemene informatie te vinden over ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de meldcode, alsook praktijkvoorbeelden rond de aanpak ervan en een aantal tools. Voordat wordt besloten de meldcode toe te passen, kan ook eerst naar bovenstaande informatie en de stappen van de meldcode worden gekeken. Doel is het gebruik zo laagdrempeliger te maken.

Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store.

Beweging tegen Kindermishandeling
De verbeterde meldcode en daarbij behorende app is ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. Daarom maken onderwijsorganisaties deel uit van de Beweging tegen Kindermishandeling. 'De Beweging' is een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met als doel de kinderen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in beeld te brengen en professional te stimuleren adequaat te handelen.