Nieuws

Betere samenwerking tussen school en Veilig Thuis bij kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex probleem. Naar schatting hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Maar het lot van deze kinderen wordt lang niet altijd gemeld bij Veilig Thuis. De Hogeschool Utrecht is daarom samen met Veilig Thuis en basisscholen een project gestart om de samenwerking te verbeteren.

In theorie zou 1 op de 10 meldingen bij Veilig Thuis vanuit het onderwijs moeten komen, maar dat is niet het geval. De Hogeschool Utrecht gaat onderzoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn bij leraren in het primair onderwijs in hun aanpak tegen kindermishandeling. Het project dient als doel de samenwerking tussen school en Veilig Thuis te optimaliseren, zodat hulp sneller, dan wel beter geboden kan worden. Meer weten over het project? Lees verder op de site van de Hogeschool Utrecht.

In de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor kinderen die te maken hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld. Het thema van deze week is 'Leren van elkaar'. Eerder deze week berichtte de PO-Raad al over een nieuw handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs.