Nieuws

Scholen en schoolbestuurders in actie tegen kindermishandeling

In de Week tegen kindermishandeling die duurt van 16 t/m 21 november, doet de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook veel scholen staan hierbij stil. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit thema zodat kindermishandeling vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Ieder kind dat zich in een onveilige omgeving begeeft, is er één te veel.

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik is ingesteld door de ministeries van Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven. Dat is nodig omdat nog altijd 119.000 leerlingen worden geslagen, verwaarloosd of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per klas. De week tegen kindermishandeling is een goede gelegenheid om binnen de school extra aandacht te vragen voor kindermishandeling en in de klassen het gesprek aan te gaan.

Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl zijn diverse inspirerende activiteiten te vinden die door het hele land worden georganiseerd. Zo vertonen scholen in Zaanstad uitzendingen van het educatieve kinderprogramma Klokhuis over dit thema en gaan kinderen in Rijswijk aan de slag met een kinderrechtenmagazine. Voor meer informatie en vragen over wat u kunt doen op uw school of in de klas kunt u een e-mail sturen aan activiteiten@weektegenkindermishandeling.nl.

Schoolbestuurders in actie

De PO-Raad vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Ieder kind dat zich in een onveilige omgeving begeeft, is er één te veel.

Onlangs werd bekend dat acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs zich gaan inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Het gaat om bestuurders van Zaan Primair, SKPO Eindhoven, Gearhing ZW Friesland, Conexus Nijmegen, RVKO Rotterdam, OOZ Zwolle, OVO Gorinchem en INNOVO Zuid- en Midden-Limburg.

De bestuurders willen in de landelijke PO-sector én in de eigen regio een beweging op gang brengen die tot doel heeft het signaleren en melden van kindermishandeling te verbeteren. Zij vervullen hierin een voortrekkersrol. Het komende jaar brengen zij in hun eigen regio alle relevante partijen bij elkaar om te komen tot duidelijke afspraken. Denk hierbij aan de gemeente, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, politie en OM. Samen bespreken ze de knelpunten in de huidige aanpak en formuleren ze acties om deze te verhelpen. Ook zetten de bestuurders het thema op de agenda van de landelijke PO-sector en delen ze goede voorbeelden.

Mocht u interesse hebben in de activiteiten van de koplopergroep of suggesties hebben van goede voorbeelden in het primair onderwijs, dan kunt u contact opnemen met het programmateam van de Taskforce: Anneke Risselada, a.risselada@tfkinderenveilig.nl.

Week van respect

Van 9 tot en met 15 november is het ook de Week van respect. Doel van de week is het zorgen voor een respectvolle samenleving. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals hij of zij is, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur.