Nieuws

Veiligheidsbeleving op school stabiel hoog

Scholen slagen erin de veiligheidsbeleving op school stabiel hoog te houden en in sommige gevallen te verbeteren. 97 Procent van alle leerlingen en 96 procent van alle werknemers in het primair onderwijs voelt zich op school veilig. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer over de eerste monitoring van de Wet (sociale) veiligheid op school. Wel is blijvende aandacht voor een veilige school van belang.

In zijn brief schrijft Dekker dat het scholen lukt ‘de problemen van deze tijd het hoofd te bieden’. Zij maken weliswaar melding van verschillende incidenten, zoals het verspreiden van seksuele afbeeldingen, radicalisme en wapenbezit. Maar zij werken er met succes hard aan die verspreiding vervolgens te verminderen en te voorkomen. Het percentage leerlingen bijvoorbeeld dat wordt gepest is daardoor in zowel het po als het vo afgenomen. In het po daalde dat percentage van 14 procent in 2014 naar 10 procent in 2016.

Ook steeds meer LHTB-leerlingen en LHTB-personeel voelen zich veilig, maar deze groep blijft nog altijd minder veilig voelen dan andere groepen. ‘Inzet om de veiligheid van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel te vergroten, blijft dan ook hard nodig’, aldus Dekker in de brief.

Sinds augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolbesturen daarbij. Ieder kind of personeelslid dat met geweld op school te maken heeft of zich niet veilig voelt op school is er immers één te veel. In oktober 2014 presenteerden de sectororganisaties daarom het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om de sociale veiligheid te bevorderen. Omdat het actieplan in 2017 eindigt, onderzoeken zij hoe ze scholen daarna verder kunnen ondersteunen bij het werken aan een veilige school voor iedereen.