Werkgeverslasten primair onderwijs

Met onderstaande instrument kunt u zowel op persoons- als op instellingsniveau de werkgeverslasten berekenen (zowel in geld als in procenten). Werkgeverslasten zijn hierbij gedefinieerd als alle kosten die uitstijgen boven het brutosalaris van de werknemer zoals die in de CAO salaristabellen voor het PO zijn opgenomen. Doordat in de CAO van 2018 (die volledig is verwerkt in dit model) de meeste toelagen zijn verwerk in de salaristabellen, is het werkgeverspercentage volgens deze definitie afgenomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij helpdesk@poraad.nl.

Instrumenten