Nieuws

Onderzoek naar toenemende omvang tijdelijke subsidies en oormerken in bekostiging

PO-Raad en VO-raad laten onderzoek doen naar de toenemende omvang van tijdelijke subsidies en oormerken in de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. Uit signalen en een eerste inventarisatie blijkt de zogenaamde doelfinanciering in beide sectoren enorm toe te nemen met als gevolg dat schoolorganisaties niet duurzaam kunnen investeren in onderwijskwaliteit. De PO-Raad vraagt schoolorganisaties om mee te werken aan het onderzoek, zodat de verdere gevolgen goed in kaart kunnen worden gebracht.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen over de (ontwikkeling van) de omvang en samenstelling van doelfinancieringen de afgelopen jaren en de effecten hiervan voor klas, school en schoolorganisatie. Verder kijken de onderzoekers onder welke voorwaarden het gebruik van (tijdelijke) doelfinanciering wél mogelijk of wenselijk is. Onderzoeksbureau AEF voert dit onderzoek uit. De schoolorganisaties worden betrokken bij dit onderzoek via een vragenlijst en via online focusgroepen.

Onderwijsbegrotingen

Om een eerste indruk te krijgen van de ontwikkeling van de doelfinanciering hebben we de cijfers uit de onderwijsbegrotingen van de afgelopen jaren op een rij gezet. Dat levert het volgende beeld, waarbij het aantal subsidies in 2024 ten opzichte van 2019 met 700 procent is toegenomen.

Grafiek

‘Een duidelijke positie van schoolbesturen’

De Onderwijsraad schetste vorige maand in het advies ‘Een duidelijke positie van schoolbesturen’ dat het beleid en gedrag van de overheid het schoolbesturen moeilijk maakt om hun rol in te vullen. Dit komt door tegengestelde eisen en verwachtingen en doordat er ‘om het bestuur’ heen wordt gestuurd. De Onderwijsraad adviseert de overheid om het onderwijs zoveel mogelijk structureel te bekostigen en doelfinanciering beperkt in te zetten. Het hier aangekondigde onderzoek van AEF gaat daar verder op in.

Deelname

Jullie deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. De vragenlijst wordt rond 31 oktober verspreid. 

Voor de online focusgroepen zijn we nog op zoek naar schoolbestuurders en schoolleiders die hun ervaringen met doelfinancieringen en de effecten daarvan met AEF willen bespreken. Hiervoor zijn onderstaande drie datums gepland. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten via de aanmeldknoppen. Ben je schoolbestuurder in het primair onderwijs, dan vragen wij je dit bericht en de focusgroepen onder de aandacht te brengen bij de schoolleiders binnen jouw organisatie.

  1. Focusgroep schoolbestuurders primair onderwijs: vrijdag 3 november, online van 9.30-11.00 uur.  Aanmelden
  2. Focusgroep schoolleiders primair onderwijs: woensdag 15 november online van 15.30-17.00 uur.  Aanmelden
  3. Focusgroep schoolbestuurders en schoolleiders (voortgezet) speciaal onderwijs: maandag 13 november online van 15.30-17.00 uur. Aanmelden  

Mocht het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen overtreffen, dan ontvang je hiervan voor de bijeenkomst bericht. Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met de projectleider Inez Vereijken van AEF.  

 

Kind kijkt door een loep