Nieuws

Brochure bekostiging primair onderwijs 2024 gepubliceerd

In  de brochure bekostiging primair onderwijs 2024 staat de bekostigingssystematiek die geldt voor het primair onderwijs. De bedragen zijn aangepast naar de prijzen voor 2024.

In de brochure legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden wordt berekend. Daarnaast staat er in wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn. Als laatste bevat de brochure een planning op hoofdlijnen en wanneer bijvoorbeeld de beschikkingen beschikbaar zijn.

Een leraar legt iets op een laptop uit aan een leerling