Toolbox

Model Berekening voorziening transitievergoeding

Als op balansdatum 31 december redelijk zeker is dat een tijdelijk contract zal eindigen, moet een voorziening op persoonsniveau worden gevormd. Bijvoorbeeld wanneer er een concreet voornemen is tot ontslag en de beëindiging van het contract zal leiden tot een transitievergoeding.

De hoogte van de voorziening is dan de (verwachte) te betalen transitievergoeding maal de verstreken diensttijd tot de balansdatum gedeeld door de totale (verwachte) diensttijd. Bij de bepaling van de hoogte van een voorziening moet rekening worden gehouden met eventueel (te) ontvangen compensatie van bijvoorbeeld het UWV.

Hieronder vind je een model waarmee je de hoogte van deze voorziening voor transitievergoedingen berekenen.