Nieuws

Kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval en glas

Gescheiden afvalinzameling brengt vaak kosten met zich mee. Daarom wordt op veel scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar is nu verandering in gekomen. Het Afvalfonds Verpakkingen biedt een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden. 

Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we meer gaan recyclen. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Wil je ook op jouw school plastic, drankkartons en/of glasafval kosteloos laten inzamelen? Meld je dan aan bij het loket van Afval Goed Geregeld.

Klaslokaal met kinderen die hand opsteken

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten