Nieuws

Subsidieregeling voor transitie onderwijs rond residentiële voorzieningen

Door de afbouw van de gesloten jeugdzorg worden jongeren steeds vaker in kleinschalige, open residentiële voorzieningen geplaatst. Zij kunnen daardoor vaker vallen onder verantwoordelijkheid van reguliere scholen. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 2 oktober subsidie aanvragen voor het ondersteunen van scholen bij het organiseren van onderwijs en ondersteuning aan deze jongeren.  

Grotere rol voor de samenwerkingsverbanden 

Bij plaatsing in een gesloten instelling gaan jongeren op dit moment over het algemeen naar een vso-school op het terrein van de instelling. De rol van samenwerkingsverbanden is hierin beperkt. Alle gesloten jeugdhulpinstellingen moeten in 2025 echter kleinschalig werken en in 2030 moet het aantal gesloten plaatsingen zo dicht mogelijk bij nul zijn. 

Deze transitie vraagt een intensievere inzet vanuit de samenwerkingsverbanden en scholen: zij zijn in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor het vinden van een passende school en voor goede ondersteuning. Met behulp van de subsidie kunnen de scholen en samenwerkingsverbanden hiervoor een goed plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren. 

Een aantal jongeren wordt de komende jaren nog binnen een (meer kleinschalige) gesloten instelling geplaatst. In dat geval is het voor een soepele overgang belangrijk dat de oorspronkelijke school, nieuwe school en het samenwerkingsverband in een vroeg stadium goed betrokken zijn. Met de subsidie kan ook deze samenwerking worden vormgegeven.   

Subsidie aanvragen 

In 2023 en 2024 stelt het kabinet in totaal 12 miljoen euro beschikbaar. Voor het residentieel onderwijs is structureel extra bekostiging beschikbaar, de aankomende periode wordt bepaald hoe deze middelen na 2024 ingezet worden.  

Samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen in een coalitie met minstens één ander samenwerkingsverband en bij voorkeur ook andere (instellings)scholen en zorgpartijen. Voor het aanvragen van de subsidie kun je terecht op de website van DUS-I.  

Ondersteuning bij de subsidieaanvraag en de uitwerking 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? In de handreiking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vind je tips en informatie voor een plan van aanpak, begroting en het organiseren van samenwerking. Deze handreiking is bedoeld om aanvragers te helpen bij het aanvragen van de subsidie en het opzetten van hun regionale samenwerking daarbij.  

Ook kun je tot en met oktober de hulp inschakelen van regioregisseurs. Zij kunnen meedenken over de inhoud van het plan van aanpak, hoe onderwijs kan aansluiten bij de actualisatie van de bovenregionale plannen van de elf coördinerende gemeenten en bij het maken of leggen van contacten met relevante partijen. Je kunt per e-mail contact op nemen met de regioregisseurs via de VO-raad.  

Schrijven aan tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten